Česká verze rozpoznávání řeči od společnosti Google pracuje již osmý rok

Funguje to tak, že si telefonní přístroj váš hovor nejprve nasnímá, pak jej odesílá do speciální databáze na webovém serveru, a nakonec se zobrazí požadovaný text. Program porovnává v databázi několik stovek tisíc výrazů, které se podobají vyřčenému slovu, přitom jsou všechny zvuky rozčleněny do kratičkých časových úseků v řádu milisekund. Hlasová funkce je použitelná v mnoha aplikacích, např. pro psaní textových zpráv (SMS), pro vyhledávání v mapách, pro fulltextová hledání, pro různé matematické výpočty atd. Jedná se ovšem o technologii na špičkové úrovni mezi mobilními aplikacemi a společnost Google je prozatím jedinou, která něco takového umožní v několika desítkách jazykových verzí, a to zdarma.
logo Googlu

Poprvé s tím Google přišel v roce 2010

Vůbec první prototyp rozpoznávání slov z hlasového projevu z roku 2010 byl překvapivě kvalitní. Samozřejmě se tam chybičky objevily, ale jen drobného charakteru. Velmi přesně pracoval například u zadávání vyhledání počasí v určité lokalitě, u vyhledávání obcí a měst, názvů firem a podniků, které byly v databázi k dispozici. Trochu potíží se objevilo v souvislosti s prací kalkulačky u některých operandů, čísla ovšem byla zobrazena většinou správně.
mikrofon v rádiu
Za několik let se aplikace zdokonalila, dokonce se počítá i s hlasovými povely v rušných ulicích. Spolehlivá je především pro vyhledávání výrazů, zvládá poměrně slušně i delší požadavky, kdy je hovorem nadiktováno několik vět souvislého textu. Aplikaci jistě ocení lidé, kteří si potřebují něco zaznamenat velmi rychle formou textu a nechtějí využívat diktafon. Některé hlasové programy dokážou ovládat i samotný telefon.
Projekt rozpoznávání lidské řeči vypadá na první pohled jednoduše, ale je za tím skryto mnoho hodin práce programátorů a také externích spolupracovníků, kteří musí poskytnout dostatek vzorků mluveného slova. Musí se mezi nimi provádět porovnávání a správné zařazování do rozsáhlé databáze a to je skutečně náročné.